Søg
Indkøbskurv Kurv


Skrevet af Brian Henneberg

I løbet af de sidste fire år er der tikket fire studier ind omkring et stof der hedder phosphatidic acid (PA), og de har alle sammen vist interessante resultater. Det har skabt røre omkring PA, som i flere artikler og reklamer er blevet udråbt som det nye wonderdrug for folk som gerne vil opbygge mere muskelmasse.

PA er et fedtstof hvorpå der er koblet en fosfatgruppe, dvs. et fosfolipid. Man mener at PA fungerer som et signalfedtstof og et forstadie for syntese af andre fedtstoffer, som bl.a. indgår i cellemembraner. Man har set at mekanisk stimuli i form af styrketræning kan øge de intracellulære niveauer af PA og at denne stigning i PA kan føre til aktivering af mTOR, som man ved spiller en vigtig rolle i opreguleringen af proteinsyntesen. Samlet set skulle dette respons være med til at opbygge muskelmasse.

I min gennemgang af litteraturen er jeg dog stødt på nogle ting der har gjort mig lidt skeptisk ift. de resultater der er vist i de fire studier. Lad os først se på studierne og resultaterne, og så kan vi tage kritikken til sidst.

De fire studier der foreligger er: Hoffman et al. 2012, Joy et al. 2014, Escalante et al. 2016 og Andre et al. 2016.

Piller

Hoffman et al. 2012

I dette studie satte man 16 veltrænede mænd til at indtage enten 750 mg PA eller 750 mg placebo dagligt i 8 uger, samtidig med at de dyrkede styrketræning fire dage om ugen.
Efter de 8 uger fandt man at deltagerne i PA-gruppen havde opnået en lidt større stigning i både muskelmasse og squatstyrke end i placebogruppen. PA-gruppens squat steg med 12.7%, mens muskelmassen steg med 2,6 %. I placebogruppen øgede deltagerne deres squatstyrke med 9.3 % og deres muskelmasse med 0.1 %. Forskellene var ikke store nok til være statistisk signifikante, men med en anden beregningsmetode kaldet magnitude based inferences fandt forskergruppen alligevel at PA-gruppens resultater var gode nok til at være klinisk/praktisk signifikante.

Joy et al. 2014

Dette studie ligner meget Hoffmanstudiet da man satte 28 mænd til at indtage enten 750 mg PA eller 750 mg placebo dagligt i 8 uger. Her trænede deltagerne dog kun 3 dage om ugen. Resultaterne viste at PA-gruppen øgede deres fedtfrimasse signifikant mere end placebogruppen (+2.4 kg). Også stigninger i tværsnitsarealet af rectus femoris i låret (+1.0 cm) og styrken i benpres (+51.9 kg) var signifikant større i PA-gruppen end i placebogruppen.

Escalante et al. 2016

Her satte man 18 veltrænede mænd til at indtage enten placebo eller et produkt der hedder MaxxTOR®, som bl.a. indeholder PA. Også her trænede deltagerne tre dage om ugen i 8 uger. Resultaterne kan ses i tabellen herunder. Styrken i benpres og bænkpres steg signifikant mere i PA-gruppen, og det samme gjorde den fedtfri masse.

Tabel

Andre et al. 2016

I det nyeste studie (Pubmed tjekket senest okt. 2016), satte man 28 mænd til at indtage enten 250 mg PA, 375 mg PA eller 375 mg placebo dagligt i 8 uger. Her blev der trænet 4 dage om ugen. Ligesom i Hoffmanstudiet fandt man her ingen statistisk signifikante forskelle mellem interventionsgrupperne og placebogruppen, men ved at benytte det der hedder magnitude-based inferences, fandt man alligevel at PA-tilskud var klinisk/praktisk relevant. Forskerne formulerede det således: ’We determined both doses of PA to have a likely impact of increasing body mass (74.2%), lean mass (71.3%), rectus femoris CSA (tværsnitsareal) (92.2%), and very likely impact on increasing lower-body strength (98.1% beneficial).’

Problemer?

Nå. Det var resultaterne. Så langt så godt. Det ser jo yderst lovende ud. Men, men, men. Selvom der godt nok er tale om flere uafhængige forskergrupper, så er der flere overlap af forskere, og fælles for alle studierne er ikke mindst, at de alle direkte eller indirekte er finansierede af Chemi Nutra, som producerer noget de kalder Mediator® som = phosphatidic acid. Ralf Jäger og Martin Purpura, som er med i to af de fire studier, er såkaldt ‘uafhængige betalte konsulenter for Chemi Nutra’, og er desuden investorer i de phosphatidic acid patenter som Chemi Nutra har. Mediator® er bl.a. den aktive ingrediens i Muscletechs phosphatidic acid produkter ’Phospha Muscle’ og PhosphaGrow™ SX-7™, Primeval Labs produkt ’Phosphatidic acid’ samt MaxMuscle Nutritions produkt MaxxTOR®.    

I Escalantestudiet medvirker en fyr der hedder Phillip Harvey, som er såkaldt ‘Chief Science Officer’ for det firma der hedder MaxMuscle Sports Nutrition og det er ham der har udviklet MaxxTOR®. Guillermo Escalante, som er førsteforfatter på studiet, er desuden selv aktiv bodybuilder og promoverer ivrigt MaxxTOR®. Bl.a. her. Som atlet er han altså sponsoreret af det firma han som forsker laver opsigtsvækkende forskning for. I en reklame for MaxxTOR® udtaler Escalante: ‘The results were nothing less than outstanding as I lost 15.1 lbs of body fat (7.5% body fat) and gained 5.1 lbs of muscle in less than 8 weeks’. Teksten er ledsaget af dette typisk amerikanske transformations billede. Om det er troværdigt eller ej, må du selv bedømme. Her er for øvrigt en tekst fra en MaxxTOR® reklame.

Citat elementPA er et fedtstof hvorpå der er koblet en fosfatgruppe, dvs. et fosfolipid


Tabel
Fra: Maxmuscle.com

Et andet stort problem med Escalantestudiet er at MaxxTOR® også indeholder l-leucin som man ved er en af de mest potente aminosyrer ift. muskelvækst.

I et af de andre studier omkring phosphatidic acid medvirker Jacob M. Wilson som tilsyneladende har en overjordisk evne til at blive involveret i groundbreaking forskning, hvor hidtil ukendte kosttilskud viser sig at have helt fantastiske egenskaber. Wilson medvirker bl.a. i et studie med titlen ’Probiotic Bacillus coagulans GBI-30, 6086 reduces exercise-induced muscle damage and increases recovery’. Dette studie er finansieret af Ganeden som sjovt nok producerer det omtalte GBI-30. Med i dette studie medvirker tre andre forskere, Ralf Jäger, Martin Purpura og Ryan P. Lowery, som også medvirker i Joy et al. studiet fra 2014, som vi så på tidligere.

Jacob M. Wilson, Ryan P. Lowery, Jordan M. Joy, Ralf Jäger og Martin Purpura medvirker også i et studie med titlen ’Interaction of Beta-Hydroxy-Beta-Methylbutyrate Free Acid (HMB-FA) and Adenosine Triphosphate (ATP) on Muscle Mass, Strength, and Power in Resistance Trained Individuals’. Studiet er sjovt nok også finansieret af et firma der producerer HMB, nemlig Metabolic Technologies Inc, og tre andre forskere fra studiet, J. Rathmacher, J. Fuller og S. Baier, er ansat ved Metabolic Technologies Inc.

Lowery og Wilson er også med i et studie med titlen ’The Effects of Fortetropin Supplementation on Body Composition, Strength, and Power in Humans and Mechanism of Action in a Rodent Model’. Jeg vil gennemgå dette studie nærmere i en anden artikel, da der er flere ting ved dette studie der er dybt mystiske. Det involverer bl.a. et baggrundsstudie som Lowery og Wilson henviser til. Studiet findes ifølge forskerne på side 309 i Journal of the American College of Nutrition, no. 28, 2009’. Problemet er bare at der ikke findes nogen side 309 i det tidsskrift.

Citat element Selvom det umiddelbart ser lovende ud, så er der en del ting der gør det lidt suspekt


Bodybuilder mand

Fortetropinstudiet involverer også en usædvanlig suspekt fyr ved navn Carlon Colker, 90’ernes efedrinkonge, som har flere domme for uredelig forskning bag sig. Fortetropinstudiet er selvfølgelig også finansieret af det firma der har patent på Fortetropin og ligesom mange af de andre studier Wilson og Lowery har været med i, så viser det usædvanligt potente resultater for et ellers rimeligt ukendt kosttilskud.

Der ligger et lignende Lowery, Wilson og Joy-studie på et kosttilskud der hedder arachidonic acid, et studie som er finansieret af Molecular Nutrition, som producerer arachidonic acid og et studie som også viser ret gode resultater. Samme historie gentager sig med ‘Co-ingestion of Nutritional Ergogenic Aids and High-Intensity Exercise Performance’ som er finansieret af NutraBolt, som sælger kosttilskud, og igen i to andre studier omkring ATP som også er finansieret af et firma der sælger ATP.

Også produktet ‘T-bomb II’ får rosende ord med på vejen af Lowery og Wilson. Det samme gør HICA, risprotein og ’A multi-ingredient cognitive formula that has effects on alertness, focus, motivation, calmness and psychomotor performance.’ Dette studie er lavet af Wilson, Lowery, Joy, Purpura og Jäger.

Jeg siger ikke at alt dette nødvendigvis underminerer gyldigheden af den forskning der er lavet omkring phosphatidic acid, jeg siger bare at selvom det umiddelbart ser lovende ud, så er der en del ting der gør mig lidt suspekt. Man kan måske mene at jeg har taget en lige rigelig stor sølvpapirshat på, men at Lowery, Wilson, Joy, Jäger og Purpura tilsyneladende har gjort en karriere ud af at lave forskning omkring kosttilskud, som er betalt af dem der laver de pågældende kosttilskud, og i løbet af ganske få år, har fundet ret utrolige resultater ift. mindst 7 nye og hidtil ukendte kosttilskud, det er ikke noget der trækker op i min samlede vurdering de forskeres troværdighed.

Når man tænker på hvor mange ineffektive kosttilskud der har været på markedet gennem årene, så virker det usandsynligt at så få personer i løbet af så få år har fundet så gode resultater ift. så mange kosttilskud. Især det føromtalte Fortetropinstudie er ekstremt suspekt, og at Wilson og Lowery medvirker i dette studie, underminerer i høj grad deres troværdighed.

Citat elementKosttilskudsfirmaer oftest er nødt til at betale for forskning i deres egne produkter, hvis de vil have effekten af dem undersøgt


Bodybuilder

To af studierne omkring PA er belastet af denne flok forskere, og Escalantestudiet er belastet af den sponsorerede atlet Escalante og opfinderen af MaxxTOR®, Phillip Harvey.
Tilbage er kun Andre et al.-studiet, som jeg ikke har kunnet finde andet snavs på, end at det er finansieret af Chemi Nutra som producerer PA. Og det er måske egentlig nok i sig selv.

Men det er muligt det bare er mig der er for kritisk. Jeg er klar over at kosttilskudsfirmaer oftest er nødt til at betale for forskning i deres egne produkter, hvis de vil have effekten af dem undersøgt. I hvert fald i starten. Hvis der om 4 år ligger 12 studier omkring phosphatidic acid som alle viser en positiv effekt, og alle disse studier er finansieret af Chemi Nutra, så er det muligt at andre forskere får lyst til at teste det også, og så kan det være vi får noget forskning uden så megen funding bias. Indtil da vil jeg forbeholde mig ret til at være kritisk. Det er dog muligt at jeg tager fejl, og i så fald skal jeg gerne æde mine ord om nogle år.

Konklusion

Hvis vi udelukkende ser på resultaterne af de fire PA-studier, og pakker kritikken væk, så ser PA ud til at være et nyt wonderdrug som du næsten skulle tage at kaste penge efter.
Hvis vi derudover inddrager resultaterne fra andre studier af Wilson, Jäger, Purpura, Lowery og Joy så bør du nok, nu du er ved at bestille MaxxTOR®, også investere i HICA, risprotein, T-Bomb II, arachidonic acid, Fortetropin, Beta-Hydroxy-Beta-Methylbutyrate Free Acid, ATP og GBI-30. De virker alle sammen pisse skide hamrende godt ifølge disse forskere. Og at hvert eneste ene af de studier der ligger til grund for disse konklusioner er finansieret af de firmaer der sælger de testede kosttilskud, betyder ingen verdens ting. Den flok af forskere er bare helt tilfældigvis ramlet ind i en stime på 7-8 super effektive kosttilskud i træk uden én eneste nitte, der ingen effekt viste.

Citat elementSer vi udelukkende på resultaterne af de fire PA-studier, og pakker kritikken væk, så ser PA ud til at være et nyt wonderdrug
 
 

Kilder:

Thomas L. Andre, Joshua J. Gann, Sarah K. McKinley-Barnard, Joon J. Song, og Darryn S. Willoughby. Eight Weeks of Phosphatidic Acid Supplementation in Conjunction with Resistance Training Does Not Differentially Affect Body Composition and Muscle Strength in Resistance-Trained Men. J Sports Sci Med. 2016 Sep; 15(3): 532–539.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4974867/
Jay R Hoffman, Jeffrey R Stout, David R Williams, Adam J Wells, Maren S Fragala, Gerald T Mangine, Adam M Gonzalez, Nadia S Emerson, William P McCormack, Tyler C Scanlon, Martin Purpura og Ralf Jäger. Efficacy of phosphatidic acid ingestion on lean body mass, muscle thickness and strength gains in resistance-trained men. J Int Soc Sports Nutr. 2012; 9: 47.
http://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/1550-2783-9-47
Escalante G, Alencar M, Haddock B, Harvey P. The effects of phosphatidic acid supplementation on strength, body composition, muscular endurance, power, agility, and vertical jump in resistance trained men. J Int Soc Sports Nutr. 2016 Jun 2;13:24.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4891923/
Jordan M Joy, David M Gundermann, Ryan P Lowery, Ralf Jäger, Sean A McCleary, Martin Purpura, Michael D Roberts, Stephanie MC Wilson, Troy A Hornberger, Jacob M Wilson. Phosphatidic acid enhances mTOR signaling and resistance exercise induced hypertrophy. Nutr Metab (Lond). 2014; 11: 29.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4066292/

Artikler og indlæg udformes af skribenter, som fungerer uafhængigt fra Bodylab.dk. Dette betyder, at de holdninger der udtrykkes ikke skal ses som et udtryk for virksomhedens eller medarbejdernes holdninger. Alle artikler og indlæg på Bodylab.dk er derfor udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

 • - 30 % nedsat
  Bodylab Whey 100 (1 kg)
  9180 anmeldelser
  • Optimal kilde til ekstra protein
  • Udvundet af frisk mælk fra køer
  • Uden tilsat sukker
  179,00DKK259,00
  179,00DKK259,00
  Vælg variant
 • - 35 % nedsat
  Bodylab Whey 100 (1 kg)
  7737 anmeldelser
  • Optimal kilde til ekstra protein
  • Udvundet af frisk mælk fra køer
  • Uden tilsat sukker
  168,00DKK259,00
  168,00DKK259,00
  Vælg variant

Phosphatidic acid - det nye wonderdrug eller problematisk forskning?

Trustpilot
personlige tilbud, proteinrige opskrifter og gratis træningsprogrammer ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev.
Varen er lagt i kurven
Indkøbskurv
Indkøbskurv0
Vi anbefaler