SøgSøg
KurvKurv

Af Jens Lund

Tilskud med aminosyrer, herunder arginin, er populære kosttilskud blandt atleter, vægtløftere og bodybuildere (1, 2), og kosttilskud indeholdende arginin er et af de seneste produkter på markedet, som lover øget muskelmasse, mere styrke samt bedre restitution (3).

Arginin påvirker udskillelsen af væksthormon, og er involveret i dannelsen af kreatin samt nitrogenoxid (NO). Vi vil i denne artikel se nærmere på effekten af arginintilskud i forbindelse med træning.

Artiklen er forholdsvis lang og er derfor inddelt i 2 hovedafsnit. Første afsnit omhandler arginins rolle i dannelsen af kreatin samt udskillelsen af væksthormon, mens der i artiklens andet afsnit undersøges, hvorvidt tilskud med arginin har effekter på præstationsevne og kropskomposition.

I artiklen bruges bl.a. forkortelserne GH, [GH] og AAKG. GH er forkortelsen for væksthormon (growth hormone), [GH] er forkortelsen for koncentrationen af væksthormon i blodet, mens AAKG er forkortelsen for tilskud med arginin i kombination med α-ketoglutarat.
 

Arginins fysiologiske rolle

Arginin betegnes som en semi-essentiel aminosyre, hvilket skyldes, at det under bestemte forhold kan være svært at dække kroppens behov gennem kosten eller ved de novo syntese. Dette gælder bl.a. under spædbørns vækst. For voksne er det dog som regel en ikke-essentiel aminosyre, idet kroppen selv kan danne arginin ud fra andre stoffer (4).

En almindelig kost giver ca. 3 – 6 g arginin dagligt, og en lille del af det indtagne arginin omsættes i tarmcellerne og i leveren, mens langt størstedelen når ud i blodet (4). En af arginins hovedfunktioner er at indgå i proteinsyntesen (1,5). Arginin er dog også involveret i en række andre fysiologiske processer herunder udskillelsen af overskydende nitrogen i form af urinstof. Arginin kan desuden blive omdannet til glukose samt flere andre stoffer herunder kreatin og NO (1,5).

Citat elementTilskud med aminosyrer, herunder arginin, er populære kosttilskud blandt atleter, vægtløftere og bodybuildere

Arginin og styre træning
 

1: Arginin, kreatin og væksthormon

Arginin og dannelsen af kreatin


Kreatin dannes ud fra aminosyrerne arginin, glycin og methionin, hvorfor man har spekuleret i, om ekstra indtagelse af arginin kunne øge muskelkoncentration af kreatin og dermed give samme positive effekter på muskelstyrke, muskelmasse og præstationsevne som ses ved kreatinsupplementering. Det begrænsende trin i dannelsen af kreatin ud fra arginin er dog et enzym kaldet AGAT og ikke koncentrationen af arginin. Det er derfor usandsynligt, at indtagelse af ekstra arginin kan hæve muskelkoncentrationen af kreatin så meget, at det har effekt på præstationsevne og muskelmasse (1).

Væksthormons fysiologiske funktioner

Væksthormon (GH) kaldes også somatotropin, og er et hormon, der udskilles fra hypofysens forlap. Hormonet påvirker de fleste væv i kroppen, men dets vigtigste funktion er, som navnet angiver, at fremme vækst (6,7). Dette gøres bl.a. ved at fremme optagelsen af aminosyrer fra tarm til blod og videre fra blod til muskler (8), samt at stimulere proteinsyntesen og celledeling i knogler, brusk, muskler og bindevæv. GH påvirker desuden kulhydrat- og fedtstofskiftet, idet optagelsen og forbruget af glukose i perifert væv nedsættes, mens nydannelsen af glukose i leveren øges. I fedtvæv stimulerer GH lipolysen (spaltning af triglycerider), og øger således blodets indhold af fedtsyrer, der kan benyttes til energidannelse. GH øger altså fedtforbrændingen og hæmmer forbrændingen af kulhydrat (6).

GH stimulerer desuden produktionen af hormonet IGF-1 (insulin like growth factor 1), der primært dannes i leveren, og som stimulerer vækst ved at øge cellernes optagelse af aminosyrer og proteinsyntese (9). Den fysiologiske betydning af GH ses tydeligt hos personer med lave niveauer af GH pga. defekter i hypothalamus eller hypofysen. Disse har markant mindre muskelmasse og mere fedtmasse sammenlignet med raske individer (9).

Udskillelsen af GH følger en døgnrytme med størst udskillelse under nattesøvnen, og udskillelsen i hvile reguleres nøje af to overordnede hormoner fra hypothalamus. GH releasing hormone (GHRH) stimulerer frigørelse af GH, mens hormonet somatostatin hæmmer frigørelsen (6). GH-frigørelsen påvirkes bl.a. af alder, køn, kropskomposition, kost og søvn (9). Faktorer der fremmer udskillelsen af GH er fysisk og psykisk stress, lavt blodsukker, faste og dyb søvn mens højt blodsukker, højt indhold af fedt i blodet samt overfladisk søvn hæmmer udskillelsen. Desuden fremmer adrenalin og noradrenalin også udskillelsen af GH (6).
 

Træning og væksthormon

Vi så ovenfor, at der er flere fysiologiske stimulatorer af væksthormon. Fysisk aktivitet er dog en af de mest potente, og kan øge [GH] med 260 – 900 % (10). Efter træning kan det tage flere timer for [GH] at nå tilbage til hvileniveauet (9,10).

Den første forskning inden for området viste, at både kontinuerligt arbejde og intervalarbejde øger [GH] samt, at man skal arbejde i ca. 15 minutter før der ses en signifikant stigning i [GH] (9). Der er desuden et dosis-respons forhold mellem arbejdsintensiteten og udskillelsen af GH – jo højere intensitet desto mere GH udskilles. Hvad angår styrketræning ved man, at træning med høj intensitet kan øge [GH], men at pauserne i mellem sættene skal være under 90 sekunder (9).

Citat elementKreatin dannes ud fra aminosyrerne arginin, glycin og methionin, hvorfor man har spekuleret i, om ekstra indtagelse af arginin kunne øge muskelkoncentration af kreatin

Fitness træning og arganin
 

Kosttilskud med arginin – øger det [GH]?

Det er veldokumenteret, at infusion af arginin i blodbanen stimulerer udskillelsen af GH fra hypofysens forlap (1, 9, 11). Man mener, at dette skyldes, at arginin hæmmer udskillelsen af somatostatin (1,4). Men hvad hvis arginin indtages oralt som kosttilskud, hvilken effekt har det så på [GH]?

Et ældre forsøg fra 1982 på 5 raske mænd i alderen 20 – 35 år viste, at 7-dages tilskud med 250 mg arginin-aspartat pr. kg. kropsvægt pr. dag øgede [GH] i løbet af natten med ca. 60 % (12).

Et år forinden blev det på 15 unge mænd i alderen 15 – 20 år testet, hvilken effekt tilskud med 1200 mg arginin og 1200 mg lysin på tom mave, havde på [GH]. [GH] toppede 90 minutter efter indtagelse og var her steget med 700 %. Det er så spørgsmålet om effekten på [GH] skyldtes lysin, arginin eller kombinationen af de to aminosyrer. Dette undersøgte man i et andet forsøg på 8 af deltagerne og fandt, at effekten skyldtes kombinationen af lysin og arginin. Tilskud med 2400 mg arginin alene resulterede faktisk i lavere [GH], mens tilskud med 1200 mg arginin kun gav en meget lille stigning i [GH] (13).

Et andet forsøg undersøgte på 8 unge mænd effekten af forskellige doser arginin på [GH] i fastende tilstand. Sammenlignet med placebo gav 5 og 9 gram arginin signifikante stigninger i [GH], hvilket ikke var tilfældet ved indtagelse af 13 gram arginin (14). GH-responset var, sammenlignet med de 5 gram, 45 % større efter indtagelse af de 9 gram, men forskellen var dog ikke statistisk signifikant. At arginin signifikant kan øge [GH] i hvile er også set på kvinder. I et forsøg resulterede daglig indtagelse af 9 gram arginin i 4 uger i en signifikant stigning i [GH] (15). Et forsøg på 6 unge mænd og 6 unge kvinder fandt dog ingen effekt ved indtagelse af ca. 4 g arginin på [GH] i hvile efter 4 timers faste (16).

Ovenstående forsøg var udført på utrænede, men er effekten den samme på trænede? Et forsøg fra 1993 undersøgte effekten af 2,4 g arginin/lysin på [GH] hos trænede. Deltagerne var 7 mandlige bodybuildere, der gennemsnitligt var 22 år gamle, vejede 80 kg, var 180 cm høje, havde en fedtprocent på 12, dagligt indtog 1,56 g protein pr. kg. kropsvægt og trænede 5 – 10 timer ugentligt. Forsøget viste, at indtagelse af 2,4 g arginin/lysin på tom mave ingen signifikant effekt havde på [GH] 3 timer efter indtagelse (17). Et andet forsøg på unge fastende mænd, som styrketrænede på motionsbasis fandt dog, at tilskud med 1,5 g arginin + 1,5 g lysin øgede [GH] signifikant 60 minutter efter indtagelse (8).

Citat elementDet er veldokumenteret, at infusion af arginin i blodbanen stimulerer udskillelsen af GH fra hypofysens forlap
 
Forsøg Deltagere Tilskud Resultat
Besset, 1982 (12) 5 mænd i alderen 20 – 35 år 7-dages tilskud med 250 mg arginin-aspartat / kg / dag [GH] under nattesøvnen steg med ca. 60 %
Isidori, 1988 (13) 15 unge utrænede mænd 1,2 g arginin + 1,2 g lysin [GH] steg med 700 % efter 90 minutter
Collier, 2005 (14) 8 unge utrænede mænd 5, 9 og 13 g arginin [GH] steg signifikant efter indtagelse af 5 g 9 gram arginin
Blum, 2000 (15) 10 ældre kvinder 9 gram arginin i 4 uger [GH] steg signifikant
Marcell, 1999 (16) 6 unge mænd og 6 unge kvinder 3,5 – 4 g arginin Ingen effekt på [GH]
Lambert, 1993 (17) 7 mandlige bodybuildere 1,2 g arginin + 1,2 g lysin Ingen effekt på [GH]
Suminski, 1997 (8) 16 unge trænede mænd 1,5 g arginin + 1,5 g lysin [GH] var steget signifikant efter 60 min
I hvile ser det altså ud til, at arginin enten alene i doser på 5 – 9 gram, eller i mindre doser og i kombination med lysin kan give signifikante stigninger i [GH]. Effekten ser dog ud til at være markant større hos utrænede end hos trænede, og det er desuden værd at bemærke, at ovenstående forsøg hovedsageligt var udført på fastende deltagere.

Hvilken effekt har tilskud med arginin, hvis det indtages i forbindelse med træning? Det ser vi nærmere på i næste afsnit.
 

Arginintilskud i kombination med træning – effekten på [GH]

Det kunne tænkes, at arginin i kombination med træning ville resultere i en større frigørelse af GH sammenlignet med træning alene. Men er dette nu også tilfældet?
 

Arginin i kombination med aerobt arbejde

Et forsøg med infusion af 30 g arginin 30 minutter før aerobt arbejde på ergometercykel viste større stigninger i [GH], sammenlignet med arbejde alene (18). Det er dog praktisk vanskeligt, at skyde 30 gram arginin ind i blodbanen en halv time før træning, og de fleste vil nok vælge at indtage arginin oralt i form af kosttilskud. Desværre ser oral indtagelse af arginin inden træning bare ikke ud til at have samme effekt på [GH] (11).

På 14 marathonløbere fandt man i 1999, at 14-dages tilskud med 15 gram arginin-aspartat op til et marathonløb gav højere [GH] sammenlignet med placebo (19). Et resultat man ikke fandt i et andet forsøg med arginin-aspartat. Her blev 30 veltrænede triatleter og cykelryttere delt i 3 grupper. Gruppe 1 indtog 5,7 g arginin + 8,7 g aspartat i 4 uger, gruppe 2 indtog 2,8 g arginin + 2,2 g aspartat i 4 uger, mens gruppe 3 indtog placebo i 4 uger. Hverken indtagelse af høj dosis eller lav dosis arginin-aspartat havde nogen effekt på [GH] i forbindelse med en maxtest på ergometercykel (20).

Citat elementDet er dog praktisk vanskeligt, at skyde 30 gram arginin ind i blodbanen en halv time før træning, og de fleste vil nok vælge at indtage arginin oralt i form af kosttilskud

Mand der styrketræner
 

Arginin i kombination med vægttræning

11 konkurrence-vægtløftere i alderen 19 – 35 år og med et gennemsnitligt BMI og fedtprocent på hhv. 24,9 og 12 deltog i 1993 i et dobbeltblindt forsøg, som bestod af to 4-dages perioder med en 4-ugers udvaskningsperiode i mellem. I løbet af de 4 dage indtog deltagerne 1 g arginin, 1 g ornithine og 1 g lysin eller 3 g placebo 2 gange dagligt. På fjerdedagen ankom deltagerne efter en nats faste til laboratoriet. De fik taget blodprøver og indtog et standardiseret morgen- og frokostmåltid inden de kl. 13 indtog aminosyretilskuddet/placebo efterfulgt af et vægttræningspas kl. 14. Deltagerne fik serveret aftensmad kl. 18.15 samt natmad kl. 22.30. Man tog løbende blodprøver efter træningen samt under nattesøvnen, og dagskosten gav 3500 kcal fordelt på 19 E % protein, 32 E % fedt og 49 E %.

[GH] begyndte at stige efter indtagelse af aminosyretilskuddet og toppede ca. 2,5 time efter afslutningen af vægttræningen. Det interessante var dog, at der ikke var forskel på om deltagerne indtog arginin, ornithine og lysin eller placebo inden træningen. Indtagelse af aminosyretilskuddet havde altså ingen effekt på [GH] (2).

I et forsøg fra 1997 indtog 16 unge trænede mænd 1,5 gram arginin + 1,5 gram lysin efterfulgt af et vægttræningspas. [GH] steg signifikant som et resultat af træningspasset, men der var ingen ekstra effekt ved at indtage arginin + lysin. Faktisk gav træning uden tilskud et ca. 15 % større GH-respons efter 60 minutter sammenlignet med træning i kombination med arginin og lysin (8).

At vægttræning uden arginintilskud giver et større GH-respons end vægttræning med arginintilskud, fandt man også i et studie på 6 unge mænd og 6 unge kvinder (16). Et forsøg på 8 fysisk aktive unge mænd viste også lavere [GH] ved vægttræning + arginin end ved vægttræning alene (21). Desuden viste et lille forsøg fra 1988 på 4 spydkastere, at aminosyretilskud bestående af 1,8 g arginin, 1,2 g ornithine, 0,48 g methionin og 0,12 g phenylalanin ingen effekt havde på udskillelsen af GH 2 timer efter en omgang vægttræning (2, 22).

Citat element[GH] begyndte at stige efter indtagelse af aminosyretilskuddet og toppede ca. 2,5 time efter afslutningen af vægttræningen
 
Studie Deltagere Tilskud Type arbejde Resultat
Wideman, 2000 (18) 9 mænd og 9 kvinder Infusion af 30 gram arginin en halv time inden arbejde Aerobt arbejde på ergometercykel Større stigning i [GH] sammenlignet med arbejde alene
Colombani, 1999 (19) 14 mandlige marathonløbere 15 gram arginin-aspartat i 14 dage Marathonløb Tilskuddet gav en signifikant øgning i [GH] under maratonløbet
Abel, 2005 (20) 30 triatleter og cykelryttere Høj / lav dosis arginin + aspartat I 4 uger Maxtest på ergometercykel Ingen ekstra effekt af hverken høj eller lav dosis på [GH]
Fogelholm, 1993 (2) 11 konkurrence-vægtløftere i alderen 19-35 1 g arginin + 1 g lysin + 1 g ornithin 2 gange dagligt i 4 dage Vægttræning Tilskuddet havde ingen ekstra effekt på [GH]
 
Suminski, 1997 (8) 16 unge trænede mænd 1,5 g arginin + 1,5 g lysin lige inden træning Vægttræning Ingen effekt på [GH] ved tilskud, og træning uden tilskud gav en ca. 15 % større stigning i [GH]
Marcell, 1999 (16) 6 unge mænd og 6 unge kvinder 3,5 – 4 gram arginin oralt 30 minutter inden træning Vægttræning Trend imod lavere [GH] ved vægttræning + arginin end ved vægttræning alene
Collier, 2006 (21) 8 unge fysisk aktive mænd 7 gram arginin indtaget på tom mave 30 minutter inden træning Vægttræning Vægttræning i kombination med arginin gav lavere [GH] end vægttræning alene
Fricker, 1988 (22) 4 spydkastere 1,8 g arginin + 1,2 g ornithine + 0,48 g methionin + 0,12 g phenylalanin Vægttræning Tilskud havde ingen ekstra effekt på [GH] 
Man opnår altså ikke yderligere stigninger i [GH] ved at indtage arginin inden vægttræning, og ovenstående forsøg viser endda, at arginin kan hæmme den stigning i [GH], der forekommer under vægttræning.

Selv hvis tilskud med arginin eller andre aminosyrer viste sig at kunne øge [GH] hos trænende personer, så ville den forhøjede [GH] næppe resultere i øget muskelmasse, -styrke og –proteinsyntese (9, 10, 11, 36).
 

2: Arginins effekt på præstationsevne og kropskomposition

Arginin og NO

Arginin kan vha. enzymet NOS (nitrogenoxid-syntase) omdannes til molekylet nitrogenoxid (NO). NO fungerer som et signalmolekyle, der får den glatte muskulatur i blodkarrene til at slappe af og således udvides blodkarrene (3). Når blodkarrene udvides, øges tilførslen af blod til de arbejdende muskler, så behovet for ilt og næringsstoffer kan blive dækket. Pga. arginins rolle i dannelsen af NO er der blevet spekuleret i, om arginin kunne øge præstationsevnen. På forsøgsdyr har man fundet positive effekter af arginintilskud på aerob præstationsevne og muskulære tilpasninger (3), og længerevarende tilskud med arginin har vist, at kunne øge præstationsevnen hos patienter med hjerte-karsygdomme (5). Men hvad viser forskningen på raske personer?
 

Arginin og præstationsevne

Flere forsøg har undersøgt, hvilken effekt tilskud med arginin har på ophobningen af laktat og ammonium under arbejde, idet ophobning af laktat og ammonium er forbundet med muskeltræthed. Tilskud med 20 gram glutamat-arginin har vist, at kunne hæmme ophobningen af ammoniak i blodet i forbindelse med 60 minutters cykelarbejde. Forsøget inkluderede dog kun 3 deltagere (23). Arginin i kombination med aspartat havde ingen effekt på ophobningen af laktat og ammonium hos marathonløbere under et marathonløb (19) og heller ingen effekt på ophobningen af laktat på veltrænede udholdenhedsatleter under en cykelergometertest til udmattelse (20). Dog har et forsøg på 15 utrænede personer, der indtog arginin-aspartat i 10 dage, vist en lavere stigning i ammonium 15 minutter inde i en cykeltest (24).

I ovennævnte studier er arginin taget i kombination med enten glutamat eller aspartat. 2 forsøg har dog undersøgt effekten af tilskud kun med arginin. Lui og kolleger viste på 10 unge elite-judoudøvere, at 6 gram arginin dagligt i 3 dage ikke påvirkede ophobningen af hverken laktat eller ammonium under en anaerob intervaltest på ergometercykel (25). Schaefer og kolleger fandt dog, at infusion med arginin signifikant reducerede ophobningen af laktat og ammonium efter en maxtest på ergometercykel (26).

Matsumoto og kolleger har desuden fundet, at tilskud med 0,5 gram BCAA og 0,5 gram arginin 10 minutter inden 60 minutters cykelarbejde med moderat intensitet reducerer muskelnedbrydningen under arbejdet (27). Effekten kan dog muligvis tilskrives BCAA, som har vist sig, at kunne hæmme frigørelsen af enzymerne CK og LDH, der benyttes som indirekte markører for muskelødelæggelse (28). Et forsøg på marathonløbere viste desuden, at indtagelse af 15 gram arginin-aspartat 14 dage op til et marathonløb ingen effekt havde på CK og LDH under og 2 timer efter løbet (19).

Citat elementTilskud med 20 gram glutamat-arginin har vist, at kunne hæmme ophobningen af ammoniak i blodet i forbindelse med 60 minutters cykelarbejde

Mand der vægtløfter
 

Aerobt arbejde

Ovenstående forsøg på marathonløbere viste ingen effekt på løbetiden ved indtagelse af arginin-aspartat sammenlignet med placebo (19). Et forsøg på 30 mandlige triatleter og cykelryttere viste desuden, at 4 ugers tilskud med enten høj eller lav dosis arginin-aspartat ingen effekt havde på udholdenheden under en maxtest på ergometercykel (20). Infusion af arginin i blodbanen på 9 udholdenhedstrænede mænd viste heller ikke nogen effekt på præstationsevnen under en ca. 15 minutters maxtest på ergometercykel (29). Desuden har 8 ugers tilskud med arginin-α-ketoglutarat (AAKG) ikke vist nogen effekt på aerob kapacitet (30).

Tilskud med arginin ser altså ikke ud til at kunne forbedre præstationsevnen under aerobt arbejde.
 

Styrketræning og anaerobt arbejde

Et forsøg på 16 unge mænd, som var vant til styrketræning viste, at indtagelse af 1,5 gram arginin + 1,5 gram lysin lige inden vægttræning ingen effekt havde på antal repetitioner udført eller antal kg løftet, sammenlignet med vægttræning og placebo (8).

To forsøg har undersøgt effekten af tilskud med AAKG på muskeludholdenhed, – styrke og anaerob præstationsevne. I det første forsøg blev 35 midaldrende og styrketrænende mænd delt i to grupper. Den ene gruppe indtog 6 gram arginin og 6 gram α-ketoglutarat dagligt i 8 uger, mens den anden gruppe indtog placebo. I de 8 uger styrketrænede deltagerne desuden efter et fastlagt splitprogram. Sammenlignet med placebo øgede tilskud med AAKG signifikant 1-RM i bænkpres i løbet af de 8 uger. Man fandt desuden positive effekter på præstationsevnen under en anaerob test. Forsøget viste dog ikke nogen effekt af AAKG på muskeludholdenhed målt i form af 50 knæextensioner (30). Vi kan dog ikke vide, om effekten på muskelstyrke og den anaerobe præstationsevne skyldtes arginin, α-ketoglutarat eller kombinationen af de to stoffer.

Det andet forsøg blev udført på 12 unge mænd med over 2 års erfaring med styrketræning. Deltagerne indtog enten 3,7 g AAKG eller placebo både 4 timer og 30 minutter før arbejde. Arbejdet bestod af 3 sæt chin-ups, reverse chin-ups samt push-ups til udmattelse med 3 minutters hvile mellem sættene. Forsøget viste ingen præstationsfremmende effekter af AAKG, og deltagerne gennemførte faktisk færre repetitioner i chin-ups og samlet set for alle 3 øvelser efter tilskud med AAKG end efter tilskud med placebo (31).

3 forsøg har undersøgt effekten af tilskuddet GAKIC (en kombination af glycin (G), arginin (A) og α-ketoisocaproic acid (KIC)). I 2000 fandt man på 13 unge mænd, at tilskud med 2 gram glycin, 6 gram arginin og 3,2 gram KIC 45 minutter inden arbejde øgede den anaerobe præstationsevne under 3 sæt af 35 knæextensioner. Evnen til at opretholde muskelkraften var 28 % højere ved GAKIC-tilskud sammenlignet med placebo, ligesom muskeludmattelsen blev forsinket under arbejdet (32). Samme tilskud 45 minutter inden en anaerob intervaltest på cykelergometer viste ligeledes positive effekter i et forsøg på 10 unge mænd. Cykeltesten bestod efter opvarmning af 5 sæt sprint af 10 sekunders varighed med hvileperioder på 50 sekunder mellem sættene. Faldet i arbejdsevne mellem første og andet sæt var signifikant mindre ved GAKIC-tilskud end ved placebo (33). Et nyligt forsøg med 10 mandlige og veltrænede cykelryttere kunne dog ikke påvise en effekt af samme dosis GAKIC inden sprintarbejde på ergometercykel (34). Intervalarbejdet bestod i dette forsøg af 10 sæt og ikke 5 som i forsøget af Buford og kolleger.

Måske kan GAKIC have en effekt på utrænede personers anaerobe præstationsevne, men der er tale om to små forsøg, og om den mulige effekt skyldes glycin, arginin, KIC eller kombinationen af stofferne ved vi ikke. Noget kunne dog tyde på, at den mulige effekt kan skyldes kombinationen af de 3 stoffer, idet forsøg hvor stofferne har været anvendt enkeltvis ikke har vist nogle effekter (34). Et forsøg hvor 10 mandlige elite-judoudøvere kun indtog arginin (6 gram dagligt i 3 dage) viste ingen præstationsfremmende effekt under en intervaltest på cykelergometer (25).

Citat elementEt forsøg på 16 unge mænd, som var vant til styrketræning viste, at indtagelse af 1,5 gram arginin + 1,5 gram lysin lige inden vægttræning ingen effekt havde på antal repetitioner udført eller antal kg løftet, sammenlignet med vægttræning og placebo
 
Studie Deltagere Tilskud Resultat
Suminski, 1997 (8) 16 unge mænd vant til styrketræning 1,5 gram arginin + 1,5 gram lysin lige inden et vægttræningspas Ingen effekt på antal repetitioner udført eller antal kg løftet under et vægttræningspas
Campbell, 2006 (30) 35 midaldrende og styrketrænende mænd 6 gram arginin + 6 gram α-ketoglutarat (AAKG) dagligt i 8 uger Signifikant øgning i 1 RM i bænkpres, samt positiv effekt under wingate-test. Ingen effekt på muskeludholdenhed.
Greer, 2011 (31) 12 unge mænd med mere end 2 års erfaring med styrketræning 3,7 gram AAKG 4 timer samt 30 minutter inden muskeludholdenheds-arbejde Negativ effekt på antallet af repetitioner under chin ups samt samlet set for både chin ups, reverse chin ups og push ups
Stevens, 2000 (32) 13 unge utrænede mænd 2 gram glycin + 6 gram arginin + 3,2 gram KIC 45 minutter inden arbejde Forbedret anaerob præstationsevne
Buford, 2004 (33) 10 unge utrænede mænd Samme som (32) Indikation af at GAKIC hæmmer faldet i arbejdsevne under kortvarigt intervalsprint på ergometercykel. Ingen effekt på blodlaktat
Beis, 2011 (34) 10 mandlige og veltrænede cykelryttere Samme som (32) Ingen effekt af GAKIC på præstationsevnen under 10×10 s anaerobt sprint

Arginin, proteinsyntese og kropskomposition

Mens tilskud med essentielle aminosyrer stimulerer muskelproteinsyntesen, er det mere usikkert, hvorvidt det samme gælder for tilskud med enkelte aminosyrer som arginin. Under normale omstændigheder er arginin ikke nødvendig for at stimulere muskelproteinsyntesen (4). Det kan dog tænkes, at arginin kan stimulere muskelproteinsyntesen indirekte via NO, der jo udvider blodkarrene, således at tilførslen af blod og dermed også aminosyrer til musklerne øges. Sammenhængen mellem musklernes blodtilførsel og proteinsyntese er dog kompleks, og det kan måske endda have en negativ effekt på proteinsyntesen at øge musklernes blodgennemstrømning. I hvile er koncentrationen af essentielle aminosyrer højere inde i musklen end i blodet, hvorfor en øget blodgennemstrømning kan reducere tilgængeligheden af essentielle aminosyrer i musklen (4). Det er derfor nok en god idé at indtage essentielle aminosyrer eller et måltid rigt på protein sammen med arginin således, at blodets koncentration af essentielle aminosyrer overstiger koncentrationen i blodet (4). Måske kan arginin teoretisk set være med til at øge muskelproteinsyntesen, men spørgsmålet er så om det påvirker muskel- og fedtmasse i praksis.

Et forsøg med mandlige vægtløftere viste, at 10 dages diæt i kombination med arginin og vægttræning ingen effekt havde på fedtmasse og muskelfunktion (35). Et andet forsøg med midaldrende og styrketrænende mænd viste, at 8 ugers tilskud med 6 gram arginin og 6 gram α-ketoglutarat dagligt i kombination med styrketræning heller ingen effekt havde på kropskompositionen (30).

Bivirkninger ved arginin

Infusion af 30 gram arginin i blodbanen kan give lavt blodtryk hos personer, der ellers har normalt blodtryk, og ved tilskud med arginin kan der hos nogle opstå allergiske reaktioner (3). I et forsøg hvor man, i en uge, gav 12 personer hhv. 3, 9, 21 eller 30 gram arginin pr. dag, fik 4 ud af de 12 personer diarré ved indtagelse af 21 gram, mens én fik kvalme og en anden næseblod. Ved 30 gram pr. dag oplevede 9 ud af 10 diarré (3).

En dosis på 13 gram arginin viste i et andet forsøg at give maveproblemer hos 7 ud af 8 deltagere (14). I samme studie var der desuden 2 deltagere, der også oplevede maveproblemer efter indtagelse af 5 og 9 gram arginin. I et review fra 2011 kan man dog læse, at lave orale doser (< 20 g) kun sjældent medfører bivirkninger hos sunde og raske personer (3).

Citat elementMens tilskud med essentielle aminosyrer stimulerer muskelproteinsyntesen, er det mere usikkert, hvorvidt det samme gælder for tilskud med enkelte aminosyrer som arginin

Træning og arginin
 

Konklusion

Infusion af arginin i blodbanen har vist sig at være en effektiv måde at øge [GH] på. På utrænede ser oralt tilskud med arginin ud til at kunne øge [GH], når det indtages på tom mave.
Hvad angår trænede personer er effekten mere tvivlsom, og indtagelse af arginin inden vægttræning, kan ikke anbefales pga. det lavere GH-respons sammenlignet med træning alene.

Tilskud med arginin i kombination med aspartat eller α-ketoglutarat ser ikke ud til at forbedre præstationsevnen under aerobt arbejde. Hvad angår anaerobt arbejde har man i nogle forsøg set en effekt på præstationsevnen, mens andre forsøg ikke har vist effekter. Ved tilskud med GAKIC har man set en effekt hos utrænede, men ikke hos trænede. Arginin i kombination med α-ketoglutarat har vist negative effekter på muskeludholdenheden hos unge mænd, men positive effekter på styrken i bænkpres hos midaldrende mænd. Hvorvidt effekten her skyldtes arginin, α-ketoglutarat eller kombinationen af de to stoffer vides ikke.

Tilskud med arginin kan teoretisk set have en indirekte virkning på proteinsyntesen. Dog har forsøg ikke kunnet påvise en effekt på kropskompositionen ved brug af arginin. Tilskud med arginin i for høje doser kan medføre maveproblemer, men generelt ses der kun sjældent bivirkninger hos raske personer ved doser under 20 gram.

Citat elementTilskud med arginin i kombination med aspartat eller α-ketoglutarat ser ikke ud til at forbedre præstationsevnen under aerobt arbejde
 
 

Referencer

(1) Campbell BI et al: The Ergogenic Potential of Arginine, Journal of the International Society of Sports Nutrition, 1(2): 35 – 38, 2004.
(2) Fogelholm GM et al: Low-dose amino acid supplement: No effects on serum human growth hormone and insulin in male weightlifters, Int J Sport Nutr, 3: 290 – 297, 1993.
(3) Álvares, TS et al: L-arginine as a potential ergogenic aid in healthy subjects, Sports Med, 41(3):233-248, 2001.
(4) Paddon-Jones D et al: Potential Ergogenic Effects of Arginine and Creatine Supplementation, J Nutr, 134: 2888S-2894S, 2004.
(5) McConell GK: Effects og L-arginine supplementation on exercise metabolism, Curr Opin Clin Nutr Metab Care, 10:46-51, 2007.
(6) Schibye & Klausen: Menneskets Fysiologi – hvile og arbejde, 2. udgave, FADL’s forlag, 2005.
(7) Nielsen & Springborg: Ind under huden – Anatomi og fysiologi, 2. udgave, Munksgaard Danmark, 2005.
(8) Sumininski RR et al: Acute effect of amino acid ingestion and resistance exercise on plasma growth hormone concentration in young men, Int J Sport Nutr, 7: 48 – 60, 1997.
(9) Kanalay JA: Growth hormone, arginine and exercise, Curr Opin Clin Metab Care, 11:50-54, 2008.
(10) Williams MH: Facts and fallacies of purported ergogenic amino acid supplements, Clin Sports Med, 18(3):633-49, 1999.
(11) Chromiak JA & Antonio J: Use of amino acids as growth hormone-releasing agents by athletes, Nutrition, 18:(7/8):657-661, 2002.
(12) Besset A et al: Increase in sleep related GH and Prl secretion after chronic arginine aspartate administration in man, Acta Endocrinol (Copenh), 99(1):18-23, 1982 (baseret på abstract).
(13) Isidori A et al: A study of growth hormone release in man after oral administration of amino acids, Curr Med Res Opin, 7(7): 475 – 81, 1981.
(14) Collier S et al: Growth hormone responses to varying doses of oral arginine, Growth Horm IGF Res, 15:136-139, 2005.
(15) Blum A et al: Endocrine and lipid effects of oral L-arginine treatment in healthy postmenopausal women, J Lab Clin Med, 135:231-237, 2000 (baseret på abstract).
(16) Marcel TJ et al: Oral arginine does not stimulate basal or augment exercise-induced GH secretion in either young or old adults, J Gerontol A Biol Sci Med, 54: M395-M399, 1999.
(17) Lambert MI et al: Failure of commercial oral amino acid supplements to increase serum growth hormone concentrations in male bodybuilders, Int J Sport Nutr, 3:298, 1993.
(18) Wideman L et al: Synergy of L-arginine and GHRP-2 stimulation og growth hormone in men and women: modulation by exercise, Am J Physiol Integr Comp Physiol, 279:R1467-R1477, 2000.
(19) Colombani PC et al: Arginine aspartate supplementation in runners reduces total plasma amino acid level at rest and during a marathon run, Eur J Nutr, 38: 263 – 70, 1999.
(20) Abel T et al: Influence of chronic supplementation of arginine aspartate in endurance athletes on performance and substrate metabolism – a randomized, double-blind, placebo-controlled study, Int J Sports Med, 26:344-349, 2005.
(21) Collier S et al: Oral arginine attenuates the growth hormone response to resistance exercise, J Appl Physiol, 101: 848-852, 2006.
(22) http://www.getcited.org/pub/103342755
(23) Eto B et al: Effects of an ingested glutamine arginine salt on ammonia during and after long lasting cycling, Arch Int Physiol Biochim Biophys, 102:161-162, 1994.
(24) Denis C et al: Effect of arginine aspartate on the exercise-induced hyperammoniemia in humans: a two periods cross-over trial, Arch Int Physiol Biochim Biophys, 99(1):123-7, 1991.
(25) Liu TH et al: No effect of short-term arginine supplementation on nitric oxide production, metabolism and performance in intermittent exercise in athletes, Journal of nutritional biochemistry, 20:462-468, 2009.
(26) Schaefer A et al: L-arginine reduces exercise-induced increase in plasma lactate and ammonia, Int J Sports Med, 23:403-407, 2002.
(27) Matsumoto K et al: Branched-chain amino acids and arginine supplementation attenuates skeletal muscle proteolysis induced by moderate exercise in young individuals, Int J Sports Med, 28:531-538, 2007.
(28) Negro M et al: Branched-chain amino acid supplementation does not enhance athletic performance but affects muscle recovery and the immune system, J Sports Med Phys Fitness, 48:347-51, 2008.
(29) McConell GK et al: L-arginine infusion increases glucose clearance during prolonged exercise in humans, Am J Physiol Endocrinol Metab, 290:E60-E66, 2006.
(30) Campbell BI et al: Pharmacokinetics, safety, and effects on exercise performance of L-arginine α-ketoglutarate in trained adult men, Nutrition, 22:872-881, 2006.
(31) Greer BK & Jones BT: Acute arginine supplementation fails to improve muscle endurance or affect blood pressure responses to resistance training, J Strength Cond Res 25(7):1789-1794, 2011.
(32) Stevens BR et al: High-intensity dynamic human muscle performance enhanced by a metabolic intervention, Med Sci Sports Exerc, 32(12):2102 – 2108, 2000.
(33) Buford BN & Koch AJ: Glycine-arginine-α-ketoisocaproic acid improves performance of repeated cycling sprints, Med Sci Sports Exerc, 36(4):583-587, 2004.
(34) Beis L et al: Failure of glycine-arginine-α-ketoisocaproic acid to improve high-intensity exercise performance in trained cyclists, Int J Sport Nutr Exerc Metab, 21:33-39, 2011.
(35) Walberg-Rankin J et al: The effect of oral arginine during energy restriction in male weight trainers, J Strength Cond Res, 8(3):170 – 7, 1994 (baseret på abstract).
(36) Fakta om væksthormon, Motion-online

 
 • 221 anmeldelser
  • 100% rent mikroniseret kreatin
  • Øger musklernes præstationsevne
  • Et meget veldokumenteret kosttilskud
  169,00DKK
  169,00DKK
  Udsolgt
  Få besked
 • Bodylab Creatine (300 g) - Ice Tea Peach
  109 anmeldelser
  • Mikroniseret kreatin
  • Forfriskende smag af søde ferskener
  • Øger musklernes præstationsevne
  169,00DKK
  169,00DKK
 • Bodylab Bodymin (240 stk)
  84 anmeldelser
  • Vores populære multivitamin
  • Med B6, magnesium, zink og chrom
  • Bidrager til at mindske træthed og udmattelse
  149,00DKK
  149,00DKK
 • Bodylab Omega 3 (120 stk)
  535 anmeldelser
  • God kilde til de essentielle omega 3 fedtsyrer
  • 3 kapsler indeholder 990 mg EPA og 660 mg DHA
  • 120 kapsler á 1000 mg ren fiskeolie
  89,00DKK
  89,00DKK
 • Bodylab Clear Weight Gainer (1,5 kg)
  104 anmeldelser
  • Højt indhold af kalorier.
  • Blandes med vand.
  • Lavt indhold af fedt og laktose.
  249,00DKK
  249,00DKK
  Vælg variant
 • Bodylab Weight Gainer (1,5 kg)
  290 anmeldelser
  • Højt indhold af protein
  • Produceret i Danmark
  • Fri for aspartam
  229,00DKK
  229,00DKK
  Vælg variant
 • Bodylab Carbo Fuel (1 kg) - Neutral
  51 anmeldelser
  • Energipulver med maltodextriner
  • Optages hurtigt i kroppen
  • Ideel under udholdenhedstræning
  69,00DKK
  69,00DKK

Arginin & træning

Trustpilot
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få den nyeste viden indenfor træning og unikke tilbud.
Min kurv0