• Dansk proteinpulver
  • Dag-til-Dag
  • Fri fragt over 299,-
  • Fragt: Kun 29,- | Gratis over 299,-
  • E-mærket

Brug for hjælp? 96 525 525

Bestil inden 16:0016:00

Næste afsendelse

00: 00: 00

Så sender vi i dag

Leveres mandag med GLS

Antiinflammatorisk medicin – et tveægget sværd

Af Brian Henneberg Nielsen, fysioterapeut

Sportsfolk, og folk der dyrker styrketræning, bøvler ofte med overbelastningsskader, og kan i den anledning blive fristet til at anvende antiinflammatorisk medicin, det såkaldte NSAID (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs). I Danmark kan det være produkter som Ipren, Ibumetin og Nurofen.

Piller i blisterpakning

NSAID kan dog være problematiske for denne målgruppe da man har set at midlerne påvirker mekanismer som også aktiveres i forbindelse med træning, og man mener NSAID muligvis kan påvirke resultaterne af træningen i negativ retning. I studier på mennesker han man f.eks. set at proteinsyntesen er blevet hæmmet efter indtag af 1200 mg ibuprofen, ligesom man så mindre satellitcelle-aktivitet 8 timer efter træningen ved indtag af NSAID. Dette var i akutte studier, hvor man undersøgte responset lige efter træning.

Der findes ikke ret mange længerevarende studier, hvor man har set på hvordan et kronisk indtag af NSAID påvirker træningsresponset, men i et studie på unge, hvor de trænede i 6 uger fandt man ingen påvirkning af hverken styrke eller muskelmasse ved et indtag på 800-1200 mg NSAID om ugen. Og i et studie på ældre, hvor de trænede i 12 uger, fandt man faktisk at et dagligt indtag af 1200 mg NSAID var med til at øge muskelmassen.

Man har altså ikke helt styr på om NSAID hæmmer resultaterne af den indsats man leverer til træning, eller om NSAID (ud fra et resultatorienteret synspunkt), er uproblematisk at indtage (der kan være andre problemer med at indtage store doser NSAID).

I et nyt svensk studie fra aug 2017 (1) forsøgte man at blive klogere på NSAID i træningssammenhæng, og det er det studie vi skal se på i dag.

Kort om studiet

De 31 deltagere i studiet (18-35 år) blev sat til at køre leg extensions i 8 uger (20 træningssessioner i alt). Med det ene ben kørte de traditionel tung styrketræning med et vægtstakbaseret system, mens de på det andet ben kørte leg extensions med en flywheel maskine. Den ene gruppe (15 deltagere) indtog 1200 mg NSAID hver dag, mens den anden gruppe (16 deltagere) indtog 75 mg af en anden type smertestillende middel, nemlig acetylsalicylsyre (i Danmark kan det f.eks. være Kodimagnyl.)

Maxstyrke og muskeltykkelse (via MR-scanning) blev målt i begge grupper før og efter interventionen.

Læs også: De bedste metoder til reduktion af DOMS

Hvad fandt man ud af?

Efter de otte ugers træning fandt man at muskelvolumen i flywheel-benet og vægtstak-benet var forøget lige meget. Der var dog en markant større stigning i muskelvolumen i quadriceps i acetylsalicylsyre-gruppen (7.5 % stigning) sammenlignet med NSAID-gruppen (3.7 % stigning).

Ser vi på styrken, så var den steget lige meget i de to grupper når man så på vægtstak-benet (10-23 % stigninger). Der var dog en tendens til at den var steget mere i acetylsalicylsyre-gruppen end i NSAID-gruppen i det ben, hvor deltagerne havde lavet flywheel træning.

Hvad er interessant ved studiet?

Studiet viser altså at NSAID hæmmede muskelvæksten markant og delvist hæmmede forøgelsen af muskelstyrken hos unge (18-35 år) ved et indtag på 1200 mg NSAID om dagen.
De tidligere studier der er lavet indikerer at der er to faktorer der afgør om NSAID har en negativ eller en positiv indflydelse på træningsresponset: dosis og alder. En normal dosis Ipren er f.eks. på 2 x 200 g, taget tre gange om dagen = 1200 mg om dagen. Det er også den mængde man brugte i dette studie. Den mængde man brugte i det gamle studie (2), hvor man så at NSAID ikke havde nogen negativ indflydelse på resultaterne hos unge, indtog deltagerne kun 400 g til hver træning (2-3 gange om ugen), hvilket i mange tilfælde vil være en urealistisk lav dosis.

I studiet (3) på ældre (60-78 år), som indtog 1200 mg om dagen så man at NSAID havde en positiv indflydelse på træningsresponset. Forskerne bag dette nye studie mener at denne sammenhæng hænger sammen med at ældre ofte har noget kronisk lav-intens inflammation i kroppen, som kan virke hæmmende på træningsresponset. Ved at få dæmpet denne inflammation med NSAID, kom træningsresponset op på et lidt højere niveau.

Andre smertestillende midler, hvor det aktive stof er paracetamol (f.eks. Panodil, Pamol eller Pinex) eller acetylsalicylsyreholdige midler som Kodimagnyl eller Magnyl, virker på en anden måde i kroppen end NSAID, og ser ikke ud til at påvirke processer i træningsreponset på samme måde. Æder man som ung derfor udelukkende NSAID som smertestillende middel, kan man med fordel skifte til Panodiler eller Kodimagnyler for at undgå at få hæmmet træningsresponset.

Indtager man som ung NSAID for dets antiinflammatoriske effekt, så kan NSAID ikke udskiftes med f.eks. Panodil, men man bør så måske overveje at holde dosis forholdsvis lav, og sørge for at man ikke får et kronisk forbrug.

Er man ældre ser det ud som om NSAID kan være ganske udemærket at indtage (ud fra et træningssynspunkt), her bør der dog udvises forsigtighed i brugen, da man hos ældre har set en øget risiko for meget uheldige følgevirkninger ved (overdreven) brug af NSAID eller i kombination med anden medicin, som er hyppigt brugt blandt mange ældre. Du kan læse mere om dette her.

Læs også: Koldtvandsbade hæmmer din muskelvækst

Citat elementNSAID hæmmede muskelvæksten markant og delvist hæmmede forøgelsen af muskelstyrken hos unge

Kilder

(1) Lilja M1, Mandić M1, Apró W2, Melin M1,3, Olsson K1, Rosenborg S4, Gustafsson T1, Lundberg TR1. High-doses of anti-inflammatory drugs compromise muscle strength and hypertrophic adaptations to resistance training in young adults. Acta Physiol (Oxf). 2017 Aug 21. doi: 10.1111/apha.12948. [Epub ahead of print]
Krentz JR1, Quest B, Farthing JP, Quest DW, Chilibeck PD. The effects of ibuprofen on muscle hypertrophy, strength, and soreness during resistance training. Appl Physiol Nutr Metab. 2008 Jun;33(3):470-5. doi: 10.1139/H08-019.
(3) Trappe TA1, Carroll CC, Dickinson JM, LeMoine JK, Haus JM, Sullivan BE, Lee JD, Jemiolo B, Weinheimer EM, Hollon CJ. Influence of acetaminophen and ibuprofen on skeletal muscle adaptations to resistance exercise in older adults. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2011 Mar;300(3):R655-62. doi: 10.1152/ajpregu.00611.2010. Epub 2010 Dec 15.

Artikler og indlæg udformes af skribenter, som fungerer uafhængigt fra Bodylab.dk. Dette betyder, at de holdninger der udtrykkes ikke skal ses som et udtryk for virksomhedens eller medarbejdernes holdninger. Alle artikler og indlæg på Bodylab.dk er derfor udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Har du nogle spørgsmål eller kommentarer? Deltag her: