• Dansk proteinpulver
  • Dag-til-Dag
  • Fri fragt over 399,-
  • Fragt: Kun 29,- | Gratis over 299,-
  • E-mærket

Brug for hjælp? 96 525 525

Bestil inden 16:0016:00

Næste afsendelse

00: 00: 00

Så sender vi i dag

Leveres mandag med GLS

Hvad gør fyssen ved dig: Kinesiotape


Skrevet af Brian Henneberg

Jeg har tidligere skrevet en omfattende artikel om Kinesiotapes effekt på styrke (eller mangel på samme). Den artikel kan du læse her, hvis du vil have lidt baggrund om hvad Kinesiotape er for noget.

Siden jeg skrev artiklen i april 2013 er der kommet en del nye studier, men konklusionen er stadig den samme: Kinesiotape har ingen mærkbar effekt på styrken hos raske.

Dette er f.eks. også konklusionen i en stor metaanalyse fra juli 2015 (Csapo et al.) Jeg vil derfor ikke bruge yderligere spalteplads på dette aspekt. I denne artikel skal vi i stedet se på andre anvendelsesmuligheder for Kinesiotape. Hvordan ser evidensen ud ift. behandling af diverse (sports)skader? 

Jeg vil starte med at se på de store opsamlende studier, dvs. metaanalyser og systematiske reviews, hvorefter jeg rykker over til enkeltstudier der går lidt mere i dybden med specifikke problemstillinger. Der er især lavet en del forskning på rygsmerter og knæsmerter samt studier omkring skulderen, så dem ser vi på for sig. Afslutningsvis skal vi så se på lidt spredt fægtning omkring andre problemstillinger.

Kinesiotape

De store studier

Hvis vi starter med at se på de store opsamlende studier, så findes der f.eks. en metaanalyse fra dec. 2015 (baseret på 17 studier med 822 deltagere i alt), hvor fokus var på patienter der havde haft smerter i mere end fire uger (defineret her som kroniske smerter), hvor man fandt at Kinesiotape var mere effektiv ift. at reducere smerter end ingen behandling, men Kinesiotape var ikke mere effektiv end andre behandlingsformer (traktion af nakken, øvelser, massage, manipulation, sportstape og andre fysioterapeutiske tiltag). Resultaterne viste også at man opnår den bedste effekt ved at kombinere Kinesiotape med anden behandling.

Et systematisk review fra marts 2014 viste forholdsvis sløje resultater for Kinesiotape for flere forskellige sportsskader. I alle de studier hvor man fandt at Kinesiotape havde en effekt, var effekten ret lille og sandsynligvis ikke klinisk relevant.

I et systematisk review fra nov. 2012 fandt man ingen forbedringer i de parametre man så på hos patienter med diverse skader på benene. Man så forbedringer på den korte bane hos folk med skader efter piskesmæld men ikke på den lange bane. I et studie på patienter med kroniske rygsmerter fandt man ingen forskel mellem grupperne, som bestod af en Kinesiogruppe, en træningsgruppe og en gruppe der kombinerede træning og Kinesiotape. Ift. skuldersmerter var der to studier der viste små forbedringer, men det ene af studierne var af dårlig kvalitet.

I en metaanalyse fra feb. 2012 fandt man at der var ‘inkonsistente resultater’ ift. at forbedre range of motion (ROM). To studier viste små forbedringer i ROM, mens man i to andre studier ikke så nogen forbedring.

CItat elementKinesiotape har ingen mærkbar effekt på styrken hos raske


Rygsbehandling fysioterapi

Rygsmerter

Rykker vi videre til nogle enkeltstudier, hvor de specifikt har set på rygsmerter, så er der f.eks. et studie fra august 2015 hvor forskerne kom Kinesiotape på den mest smertefulde del af ryggen hos 54 personer med akut opståede uspecifikke rygsmerter. Det er den slags smerter de fleste af os får i ny og næ, hvis vi skal hjælpe onkel Jørgen med at slæbe en lidt for tung sofa, og det er smerter som plejer at gå over af sig selv efter 1-4 uger. I studiet var der også en kontrolgruppe på 55 personer, også med rygsmerter, som bare fik lov til at passe sig selv.

Alle deltagere blev udstyret med en smerte/funktionsdagbog, som de noterede i hver dag. Resultaterne fra studiet viste at de deltagere der anvendte Kinesiotape følte, at de havde styr på smerterne efter dag 6, mens deltagerne i kontrolgruppen skulle bruge 12 dage på at nå til det samme punkt. Kinesiofolkene spiste også færre smertestillende piller i perioden. Efter fire uger var stort set alle deltagere funktionelt velfungerende igen, men Kinesiofolkene havde lidt færre smerter end deltagerne i kontrolgruppen.

I et andet studie fra april 2016 var der 65 deltagere, som alle var gravide kvinder med lænderygsmerter. Halvdelen af deltagerne fik behandling med smertestillende piller og Kinesiotape, og den anden halvdel fik kun smertestillende. Efter 5 dage var der en klar tendens til at Kinesiofolkene havde mindre smerter. På VAS skalaen (hvor 0 er ingen smerter og 10 er de værst tænkelige smerter) faldt VAS, i Kinesiogruppen, fra 7 til 1, mens den faldt fra 7 til 3 i kontrolgruppen. Den specifikke tape der blev lagt kan ses her.

I nov. 2015 viste et studie med 60 deltagere at Kinesiotape var mere effektivt end ingen tape ift. at reducere smerter hos patienter med kroniske rygsmerter. Her havde deltagerne tapen på i 48 timer. Interessant var det dog at man ingen forskel så mellem de deltagere der havde Kinesiotape på og de deltagere der havde placebo tape på (alm. beige sportstape fra 3M).
Et studie fra feb. 2016 viste at menstruationsrelaterede rygsmerter, og de funktionelle problemer det gav, kunne reduceres ved brug af Kinesiotape.

Citat elementMan opnår den bedste effekt ved at kombinere Kinesiotape med anden behandling


Fysioterapi behandling knæ

Knæsmerter

I et studie fra maj 2016 fandt man at Kinesiotape var medvirkende til at reducere smerter i knæet hos folk med slidgigt-ramte knæ. Ligeledes så man forbedringer i deltagernes gangfunktion.

Et studie fra nov. 2015 viste at nattesmerter og smerter ved aktivitet, hos folk med slidgigt i knæene, faldt lige meget i både kontrolgruppen (placebotape/medicinsk tape) og i interventionsgruppen (Kinesiotape).

Et studie fra juli 2014, lavet på patienter med patellofemorale smerter, viste at der var en lille fordel forbundet med at bruge Kinesiotape. Man så f.eks. forbedringer i smerteniveauet og i det der kaldes single-leg-triple-jump test, hvor man ser på hvor langt man kan hoppe ved tre på hinanden følgende hop på ét ben. Man så ingen markante forskelle i smerteniveauet ved squat. Den specifikke tape (a) kan ses her. (b) er den tape de havde på i kontrolgruppen.

Citat elementKnæsmerter kan sandsynligvis også mindskes lidt med Kinesiotape


Fysioteriapi sbehandling af skulder

Skulderen

Hvis du lukker øjnene og bevæger din arm op i ‘kasteposition’ kan du godt mærke hvor langt tilbage din arm er. Hvis du bevæger din arm lidt frem kan du mærke dette og hvis du bevæger den endnu mere tilbage kan du også godt fornemme dette, selvom du ikke kan se armen. Det der er på spil er det vi kalder proprioception eller stillings/led-sans. Når man bliver træt, f.eks. når man har lavet mange kast, er der en (påstået) tendens til at proprioceptionen bliver dårligere, og dette kan potentielt set føre til skader. I et studie fra nov. 2015 forsøgte man derfor at undersøge om Kinesiotape kan forbedre proprioceptionen i en udtrættet skulder.

I studiet lavede man det der kaldes aktiv repositioneringstest, hvor man sætter armen i en bestemt stilling (f.eks. 60 graders udadrotation), fører armen ud af denne stilling og beder patienten om at sætte armen i samme stilling igen, uden at kigge på armen. Man havde både en kontrolgruppe, en gruppe der fik Kinesiotape lagt på skulderen med stræk og en gruppe der fik Kinesiotape lagt på skulderen uden stræk. Resultatet blev at deltagerne lavede lige mange og lige store fejl uanset hvilken gruppe de var i.

I et lignende studie fra aug. 2015 fandt man faktisk at Kinesiotape øgede fejlraten med 2.65 %.

Man så heller ingen effekt af Kinesiotape i et skulderstudie fra juni 2015, hvor man ville undersøge om Kinesiotape havde en positiv indflydelse på muskelsamspillet omkring skulderbladet hos udtrættede atleter. Her var konklusionen af sunde og raske håndboldspillere, baseballspillere og softballspillere (som alle er atleter der kaster meget), ser ud til at have udviklet en evne til at bibeholde et sundt muskulært samspil omkring skulderbladet, selv når de har kastet meget og er blevet trætte. Kinesiotape hjælper altså, ifølge dette studie, ingenting, fordi der ikke er noget problem at afhjælpe.

I et studie fra sommeren 2014 fandt man at manuel behandling + træning var lige så effektivt som Kinesiotape + træning ift. at reducere smerter og forbedre funktionsniveauet hos personer med impingement i skulderen. Om det så er træningen der har gjort det hele, og den manuelle behandling og Kinesiotapen var overflødig, eller om Kinesiotape og manuel behandling bare er lige effektivt, er ikke til at sige. Kinesiotapen havde dog den lille fordel at deltagerne i tapegruppen havde lidt færre smerter om natten.

Et interessant studie fra dec. 2013 viste at man kunne øge afstanden mellem knoglefremspringet acromion på skulderbladet og ‘kuglen’ på overarmsknoglen, ved at lægge denne Kinesiotape (billedet til venstre). Dette er interessant da det er her supraspinatussenen ofte kommer i klemme (impingement).

Citat elementFysioterapeuter bruger Kinesiotape til at reducere hævelse efter overvridninger af anklen


Kinesiotape

Andre studier

En af de problematikker man kan have, hvor fysioterapeuter bruger Kinesiotape rigtigt meget, er ift. det at reducere hævelse efter overvridninger af anklen. Her bliver tapen sat på i et fletmønster der efter sigende skulle mindske mængden af ophobet væske. Om dette sker i praksis undersøgte man i et studie fra jan. 2015. Her satte man Kinesiotape i det klassiske flet-mønster på anklen hos en flok deltagere der havde vredet rundt og havde ødem omkring anklen. I kontrolgruppen satte man bare en stribe Kinesiotape på skinnebenet. De to tapeninger kan ses her. Deltagerne beholdt tapen på i tre dage.

Det man kom frem til i studiet var at Kinesiotape ingen effekt havde overhovedet. Hverken efter de tre dage eller efter 15 dage. Der var altså den samme mængde hævelse i begge grupper. 

I feb. 2016 satte en gruppe forskere sig for at undersøge om Kinesiotape kunne bruges som restitutionsmetode efter squat. Tapen blev sat på før træningen gik i gang og to dage efter målte man hvor ondt det gjorde når der blev trykket ned i quadriceps; hvor stor ROM var og hvordan deltagerne klarede sig i en 20 m sprinttest. Resultatet blev at squattræningen reducerede ROM, gav øget ømhed ved tryk, og forringede evnen til sprint. Kinesiotapen hjalp ikke det store da den eneste forskel mellem interventionsgruppen og kontrolgruppen var, at man i interventionsgruppen så en ROM der var en lille smule større.

Når man er på Kinesiotapekursus er der et lille magisk ‘trick’ man som regel bliver introduceret for, nemlig det at en person bliver bedt om at bøje sig fremover og skal forsøge at nå så langt ned mod gulvet som muligt. Herefter sættes Kinesiotape på lænden og personen bliver bedt om at gøre det samme igen. Som regel ser man at personen kommer længere ned mod gulvet. Dette ‘trick’ er også blevet testet i et forsøg fra sep. 2014, hvor man gav en række deltagere tape på i 24 timer og derefter bad dem om at reteste hvor langt forover de kunne bøje sig. Her så man signifikante forbedringer i fleksion efter både 24 timer og 48 timer. Folkene bag studiet mener dette er et bevis på at Kinesiotape påvirker fascievævet. Den specifikke tapening kan ses her.

Det sidste studie i denne omgang er et studie fra marts 2014 der viste at Kinesiotape ikke kunne korrigere en overproneret fod. Man forsøgte at lægge en tape der gik fra ydersiden af anklen, ind under foden og op på den modsatte side af anklen. Dette havde dog ingen effekt.

Citat elementRygsmerter ser ud til at være det område, hvor Kinesiotape har den bedste effekt


Kinesiotape shoulder

Konklusion

Samler vi sammen på alt det vi nu har lært, så ser det lidt blandet ud for Kinesiotapen som behandlingsform. Rygsmerter ser ud til at være det område, hvor Kinesiotape har den bedste effekt. Knæsmerter kan sandsynligvis også mindskes lidt med Kinesiotape, mens man nok ikke behøver plastre sin skulder til med tape, hvis man er atlet og sætter tapen på for at bedre proprioceptionen når man bliver træt. Har man skuldersmerter som følge af impingement, så kan der måske være noget at hente ved at supplere anden behandling med en Kinesiotape der bliver lagt korrekt.

Har man vredet rundt på foden er R.I.C.E. principperne sandsynligvis en bedre behandlingsform end Kinesiotape, da tapen ikke ser ud til at have den store effekt på hævelse efter ankeldistorsion. Og forsøger man at rette op på en overproneret fod er det måske en bedre idé at få en fys med speciale i såler til at finde en løsning, end at forsøge at korrigere problemet med Kinesiotape.

De resultater man ser ved brug af Kinesiotape er generelt set ikke revolutionerende og må betegnes som værende beskedne. Der er desuden flere studier der viser at det måske ikke er så afgørende at det lige er Kinesiotape der bliver lagt på, men at sportstape eller andre former for tape virker lige så fint, i visse tilfælde. Desuden er der god grund til at antage at Kinesiotape sjældent kan stå alene, men altid skal ses som et supplement til anden behandling/træning.

Citat elementDe resultater man ser ved brug af Kinesiotape er generelt set ikke revolutionerende
 
 

Kilder

Csapo R, Alegre LM. Effects of Kinesiotaping on skeletal muscle strength-A meta-analysis of current evidence.J Sci Med Sport. 2015 Jul;18(4):450-6.
Kaplan S, Alpayci M, Karaman E, Ceton O, Özkan Y,Ilter S, Sah V og Sahin HG. Short-Term Effects of Kinesio Taping in Women with Pregnancy-Related Low Back Pain: A Randomized Controlled Clinical Trial.Med Sci Monit. 2016 Apr 18;22:1297-301.
Kelle B, Güzel R, Sakalli H. The effect of Kinesio taping application for acute non-specific low back pain: A randomized controlled clinical trial. Clin Rehabil. 2015 Aug 27.
Luque-Suarez A, Navarro-Ledesma S, Petocz P, Hancock MJ, Hush J. Short term effects of kinesiotaping on acromiohumeral distance in asymptomatic subjects: a randomised controlled trial. Man Ther. 2013 Dec;18(6):573-7.
Forozeshfard M, Bakhtiary AH, Aminianfar A, Sheikhian S, Akbarzadeh Z. Short term effects of kinesio taping on pain and functional disability in young females with menstrual low back pain: A randomised control trial study. J Back Musculoskelet Rehabil. 2016 Feb 19.
Luz Junior MA, Sousa MV, Neves LA, Cezar AA, Costa LO. Kinesio Taping is not better than placebo in reducing pain and disability in patients with chronic non-specific low back pain: a randomized controlled trial. Braz J Phys Ther. 2015 Nov-Dec;19(6):482-90.
Lim EC, Tay MG. Kinesio taping in musculoskeletal pain and disability that lasts for more than 4 weeks: is it time to peel off the tape and throw it out with the sweat? A systematic review with meta-analysis focused on pain and also methods of tape application.Br J Sports Med. 2015 Dec;49(24):1558-66.
Williams S, Whatman C, Hume PA, Sheerin K. Kinesio taping in treatment and prevention of sports injuries: a meta-analysis of the evidence for its effectiveness. Sports Med. 2012 Feb 1;42(2):153-64.
Mostafavifar M, Wertz J, Borchers J. A systematic review of the effectiveness of kinesio taping for musculoskeletal injury. Phys Sportsmed. 2012 Nov;40(4):33-40.
Steven J Kamper, Nicholas Henschke. Kinesio taping for sports injuries. Br J Sports Med 2013;47:1128-1129. PEDro systematic review update.
Parreira Pdo C, Costa Lda C, Hespanhol LC Jr, Lopes AD, Costa LO. Current evidence does not support the use of Kinesio Taping in clinical practice: a systematic review. J Physiother. 2014 Mar;60(1):31-9.
Kocyigit F, Turkmen MB, Acar M, Guldane N, Kose T, Kuyucu E, Erdil M. Kinesio taping or sham taping in knee osteoarthritis? A randomized, double-blind, sham-controlled trial. Complement Ther Clin Pract. 2015 Nov;21(4):262-7.
Freedman SR, Brody LT, Rosenthal M, Wise JC. Short-term effects of patellar kinesio taping on pain and hop function in patients with patellofemoral pain syndrome. Sports Health. 2014 Jul;6(4):294-300.
Nunes GS, Vargas VZ, Wageck B, Hauphental DP, da Luz CM, de Noronha M. Kinesio Taping does not decrease swelling in acute, lateral ankle sprain of athletes: a randomised trial. J Physiother. 2015 Jan;61(1):28-33.
Ozmen T, Aydogmus M, Dogan H, Acar D, Zoroglu T, Willems M. The Effect of Kinesio Taping on Muscle Pain, Sprint Performance, and Flexibility in Recovery From Squat Exercise in Young Adult Women. J Sport Rehabil. 2016 Feb;25(1):7-12.
Lemos TV, Albino AC, Matheus JP, Barbosa Ade M. The effect of kinesio taping in forward bending of the lumbar spine. J Phys Ther Sci. 2014 Sep;26(9):1371-5.
Zanca GG, Grüninger B, Mattiello SM. Effects of Kinesio taping on scapular kinematics of overhead athletes following muscle fatigue. J Electromyogr Kinesiol. 2015 Jun 20.
Aarseth LM, Suprak DN, Chalmers GR, Lyon L, Dahlquist DT. Kinesio Tape and Shoulder-Joint Position Sense. J Athl Train. 2015 Aug;50(8):785-91.
Kaya DO, Baltaci G, Toprak U, Atay AO. The clinical and sonographic effects of kinesiotaping and exercise in comparison with manual therapy and exercise for patients with subacromial impingement syndrome: a preliminary trial. J Manipulative Physiol Ther. 2014 Jul-Aug;37(6):422-32

Har du nogle spørgsmål eller kommentarer? Deltag her:

Facebook

114.000 +

Instagram

65.300 +

Bliv en del af Team Bodylab

Vil du have træningsinspiration, eksklusive tilbud og rabatkoder sendt direkte til dig? Tilmeld dig i dag, og få alle fordelene.

Du er nu en del af Team Bodylab

Bodylab og vores partnere anvender cookies til at give dig den bedst mulige personlige oplevelse på vores hjemmeside, samt til annoncering og analyse.