Søg
Indkøbskurv Kurv

Skrevet af Brian Henneberg, Fysioterapeut

I 2018 besluttede en række forskere sig for, at finde ud af, hvor mange kg fedtfri masse og hvor mange kg muskler, et menneske maksimalt kan opnå. Fedtfri masse er, som navnet indikerer, alt det i kroppen, som ikke er fedt. Det er f.eks. vand, knogler, organer og muskler. Selve muskelmassen udgør op til ca. 50 % af den fedtfri masse. Plus/minus.

Hvad er den øvre grænse for, hvor meget muskelmasse du kan opnå?

For at finde svar på deres spørgsmål, lavede forskerne et studie, hvor de tog 95 fysisk store atleter, og udsatte dem for en lang række målinger af deres kropssammensætning. Der var tale om 43 mandlige atleter, som spillede amerikansk fodbold; 18 styrkeløftere; 28 sumobrydere og 6 kuglestødere. Dertil havde man 48 kontrolindivider, som var gennemsnitlige mænd.

Atleterne blev bl.a. vejet under vand (hydrodensitometri), og fik beregnet deres fedtfri masse; deres absolutte muskelmasse (antal kg muskel) og deres relative muskelmasse (hvor stor en %-del af deres kropsvægt, der var muskelmasse).

Hvad fandt man ud af?

Resultaterne viste at 10 af atleterne havde over 100 kg fedtfri masse, og den som havde allermest, havde 120 kg. 7 af atleterne havde over 50 kg ren muskelmasse, og den som havde mest, havde 59.3 kg.

Den tungeste af deltagerne vejede 177 kg, med en højde på 1.81 m. Han havde en fedtprocent på 36%; en fedtfri masse på 113 kg, og havde 53 kg ren muskelmasse på kroppen.

Den deltager, som havde mest muskelmasse (59.3 kg), var 1.90 m høj og vejede 169 kg.

Hvad fandt man ud af?

Når man plottede data fra samtlige atleter ind i en graf, fandt man en lineær sammenhæng mellem kropsvægt og fedtfri masse, samt kropsvægt og muskelmasse, op til en kropsvægt på 90 kg. Dvs. at jo større samlet kropvægt, des mere muskelmasse. Op til 90 kg. Over de 90 kg begyndte det mere og mere at være fedt, som gav den ekstra kropsvægt, og muskelmassen så ud til at nå et plateau omkring en kropsvægt på 120 kg. Alt hvad deltagerne vejede over de 120 kg, var fedt.

Forskerne bag studiet konkluderede på baggrund af deres undersøgelser, at der ser ud til at være en grænse for ren muskelmasse på omkring 17 kg pr. m2 krop, mens man maksimalt kan have 34 kg fedtfri masse pr. m2 krop. Det betyder ikke at der ikke kan findes enkeltindivider, som overskrider denne grænse, men det vil sandsynligvis være ekstremt få.

Ser vi på den kontrolgruppe, som var med i studiet, så havde atleterne i studiet samlet set en muskelmasse der var 56 % større end de gennemsnitlige mænd. Det svarer meget godt til de tal man fandt i et ældre studie, hvor man så på muskelfiberstørrelsen. Her fandt man at elitebodybuildere i gennemsnit havde muskelfibre, som var 58 % tykkere end hos utrænede mænd, men at muskelfiber antallet var ca. det samme hos de to forskellige grupper.

Beregn din egen maksimale masse

Hvis du gerne vil beregne hvor meget fedtfri masse og muskelmasse du selv maksimalt kan opnå (ifølge forskerne bag studiet), så kan du bruge disse formler: (Din højde i m x din højde i m) x 34 = din maksimale fedtfri masse i kg
(Din højde i m x din højde i m) x 17 = din maksimale muskelmasse i kg

Hvis du f.eks. er 1.80 m høj, ser regnestykker for muskelmasse således ud:
(1.80 x 1.80) x 17 = 55 kg.

Vender til tilbage til deltagerne i studiet, så var den tungeste deltager, 1.81 m høj. Plotter vi det tal ind i formlen, så havde han en max kapacitet for muskelmasse på 55.7 kg. I virkeligheden havde han 53 kg muskelmasse, altså 2.7 kg fra sit teoretiske max.

Findes der nogle individer, som sprænger disse rammer?

I sin bog ‘Exercise Physiology - Nutrition, Energy, and Human Performance’ fra 2015, har William McArdle også kigget litteraturen igennem, for at finde data om en øvre grænse for muskelvækst. Og ifølge McArdle er det vildeste dokumenterede tilfælde en atlet med en fedtfri masse på 125.4 kg.

En ting der generer mig lidt ved det studie vi lige har gennemgået er, at de ikke har nogle elitebodybuildere med, da disse atleter, mere end nogen som helst andre, netop træner for at tage så meget muskelmasse på som muligt, mens f.eks. styrkeløftere, som de også havde med i studiet, netop forsøger at holde kropsvægten nede, for at passe ind i deres respektive vægtklasser.

Det kunne være interessant at se på hvor mange kg muskler nogle af verdens største bodybuildere slæber/slæbte rundt på. Mon en gigant som den 190 kg tunge, nu afdøde, Greg Kovacs havde over de 125.4 kg fedtfri masse, som er den nuværende, veldokumenterede rekord? Det ved vi ikke.

Hvis vi ser på de bodybuildere, som dominerer de store scener i disse år, så er der ikke mange af dem, som er så store, at de kommer i nærheden af de 125.4 kg fedtfri masse. Den kun 1.78 cm høje Mamdouh Elssbiay, aka Big Ramy, er måske undtagelsen, da han angiveligt har været oppe at veje 154 kg off season. Smider vi hans tal ind i formlen ovenfor, så viser den at han maksimalt kan have ca. 107 kg fedtfri masse. Dermed skulle han have ca. 47 kg fedt på kroppen. Det tror jeg simpelthen ikke på. Enten har han mere muskelmasse, og sprænger dermed skalaen, eller også er der blevet overdrevet lidt, dengang man annoncerede at han nu vejede over 150 kg (BMI 48.6).

Også de helt store stærkmandshanner som Hafþór Júlíus Björnsson og Brian Shaw, som begge vejer i nærheden af de 200 kg, må formodes at sprænge skalaerne. Men altså, da deres fedtfri masse og muskelmasse ikke er blevet undersøgt tilbundsgående, beror det hele på formodninger. Og der er trods alt kun ganske få af deres slags i verden.

Med i studiet har man da også 28 sumobrydere, som absolut ingen grænser har for kropsvægt, og som ikke, ligesom bodybuildere, har nogle krav til lave fedtprocenter, som gør, at de bliver nødt til at holde lidt igen med kalorieindtaget.

I studiet nævner de også at det er meget sjældent at se individer, med en kropsvægt på over 100 kg, have en fedtprocent på under 10 %. Det er nærmest kun hos kemisk forbedrede bodybuildere at man ser den slags, og da det er de færreste af disse, der vejer i nærheden af 200 kg, er det måske faktisk ikke hos bodybuildere, men hos stærkmænd og sumobrydere, at man skal finde de individer, som slæber rundt på flest kg muskler og fedtfri masse.

5 kg muskler til 1 kg knoglemasse

Et andet bud på en øvre grænse, finder man i bogen ‘The sports gene’ fra 2013, hvor forfatteren, David Epstein, fortæller om en brasiliansk forsker ved navn Francis Holway, som i årevis har været besat af øvre grænser for den menneskelige fysik. Han har fundet frem til at 1 kg knoglemasse kan understøtte 5 kg muskelmasse. Jo mere kraftige knogler man har, des mere muskuløs kan man altså blive.

Holway arbejder bl.a. med atleter, som forsøger at tage muskelmasse på. Hos en række atleter, som gennem 5-7 år oplevede, at de simpelthen ikke kunne tage mere muskelmasse på, uanset hvad de gjorde, foretog man målinger af knogle- og muskelmasse. Man fandt, at de som oftest lå tæt på 1:5-grænsen, og altså havde nået deres naturlige max.

5 kg muskler til 1 kg knoglemasse

Holway har også målt på olympiske styrkeatleter, og har sammelignet deres knogle- og muskelmasse med gennemsnitlige mænd. Her har han fundet at de muskuløse atleter har ca. 3 kg knoglemasse mere end gennemsnittet. Det lyder måske ikke af meget, men med 1:5-reglen i spil, giver det dem altså mulighed for at tage 15 kg muskelmasse mere på.

Hvor stor er stor nok?

Én ting er også hvor stor man kan blive. En anden er hvor stor det er ønskeligt at blive. Er man f.eks. villig til at tage steroider, når man efter 10 års koncentreret indsats med vægtene, når sit naturlige max? Er svaret ja, så vil man naturligvis kunne tage en del mere muskelmasse på, end man vil kunne uden kemisk hjælp.

Vi ved også at meget store mennesker, som er, eller har været på steroider, som regel ikke bliver så gamle. I et studie fra 2014 fandt man at for hvert trin som deltagerne i studiet (professionelle show-wrestlere) tog op ad BMI-stigen, så steg deres dødelighed med 1.86. Dvs. at en person med et BMI på mellem 35.00-39.99 har 1.86 gange større risiko for at dø end en person med et BMI mellem 30.00-34.99. Og det uanset om denne vægt stammer fra muskel eller fedtmasse.

Det er altså hårdt for kroppen at slæbe rundt på enorme mængder muskelmasse (og fedt), da kredsløbet f.eks. kommer på overarbejde.

Ser vi rent æstetisk på det, så gælder det heller ikke nødvendigvis om at blive så stor som mulig, men om at blive så velproportioneret som muligt. I skemaet herunder kan du se hvilke mål forskellige kropsdele bør have, hvis vil du være lige så æstetisk som en græsk statue. Mål omkredsen på dine håndled, og find dine egne gyldne mål:

Gyldne Mål

Skeamet herover er baseret på det ideal bodybuildingens far Eugen Sandow mente var de mest æstetiske.

Ser vi kg-mæssigt på det, så har en anden af bodybuildingens store figurer, Steve Reeves, udarbejdet et skema over den optimale vægt til bestemte højder.

Gyldne Mål

De lidt skæve tal skyldes, at skemaet oprindeligt er udarbejdet ift. tommer og pund.

Konklusion

Det ser altså ud som om der er en maxgrænse på omkring 17 kg ren muskelmasse pr. m2 krop, medmindre man er en ultra sjælden genetisk freak. 125.4 kg fedtfri masse er den gældende rekord indtil videre, men der kan sagtens gå nogle individer rundt et sted, som ligger over dette, uden at vi ved det.

Det er værd at bemærke, at forsøget udelukkende omhandler mænd. Resultaterne vil sandsynligvis se en del anderledes ud hos kvinder.

 

Kilder:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29356191

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4220919/ 

Artikler og innlegg utformes av skribenter som fungerer uavhengig fra Bodylab.dk. Dette betyr, a holdningene som uttrykkes ikke skal ses som et uttrykk for virksomhetens eller medarbeidernes holdninger. Alle artikler og innlegg på Bodylab.dk er derfor utelukkende et utrykk for skribentens egne holdninger.

Så meget muskelmasse kan DU opbygge!

Trustpilot
personlige tilbud, proteinrige opskrifter og gratis træningsprogrammer ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev.
Varen er lagt i kurven
Indkøbskurv
Indkøbskurv0
Vi anbefaler