SøgSøg
KurvKurv

Doping

Anabolske steroider har et meget bredt virkningsspektrum og dermed også en hel række fysiske bivirkninger. Helt generelt kan man sige, at der er nogle bivirkninger som er akutte/forbigående og nogle som er helt eller delvist kroniske. De akutte er dem, som kun ses så længe der er anabolske steroider i kroppen og de kroniske er de effekter der bliver i kroppen, selv efter steroiderne er ude. For både de akutte og de kroniske bivirkninger gælder det, at jo større doser, jo større bivirkninger. For de kroniske bivirkninger gælder det, at effekten akkumuleres over lang tid. Det vil sige at nogle bivirkninger kigger frem efter to kure, og nogle andre først efter 10 kure og selvfølgelig er der en voldsom stor forskel imellem individer med hensyn til dette.

De akutte bivirkninger der oftest ses er:
 

 - forhøjet blodtryk
 - fedtet hud/acne
 - nedsat egenproduktion af testosteron
 - forringet kolesteroltal
 - træthed eller let øget irritabilitet (afhængig af hvilke medicintyper der er tale om) 

Generelt tager det flere kure før de kroniske bivirkninger begynder at indfinde sig, men når de gør, er de mest hyppige kroniske bivirkninger:
 

 - fremskyndet skaldethed
 - forstørret prostata
 - stivere hjertemuskel
 - depression

Bivirkningerne ved længere tids dopingbrug, er dårligt belyst idet det er svært at sætte ordentlige studier op, fordi dopingbrug er så tabuiseret. På den ene side er der mange kontrollerede forsøg med anabolske steroider, der har dokumentet ingen eller få bivirkninger ved 3-4 måneders behandling med steroider, selv i rimeligt høje doser. På den anden side findes der hundredvis af case studies, som dokumenterer organsvigt, depression eller andre alvorlige bivirkninger efter brugen af anabolske steroider. Dette misforhold forklares sandsynligvis ved, at det akkumulerede forbrug af anabolske steroider skal over en vis tærskelværdi, førend bivirkningerne for alvor begynder at kigge frem. Et enkelt studie har fulgt dødeligheden af steroide brugere over 12 år og fundet en klart øget dødelighed, primært på grund af hjertekarsygdomme og selvmord, i forhold til baggrundsbefolkninger så det kan sagtens slås fast, at der altså er nogle sundhedsmæssige problemer forbundet med at bruge anabolske steroider, men problemet er stadig ikke særligt godt belyst.

,

Andre spørgsmål:

Trustpilot
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få den nyeste viden indenfor træning og unikke tilbud.
Min kurv0